Přihlášení řidiče do směny tlačítky

Přechod do polohy VOLNÝ a PRIVAT

Povolená uživatelská korekce času

Tisk průběžné uzávěrky směny

Tisk nastavených sazeb taxametru

Tisk kopie účtenky

Zobrazení konstanty taxametru na displeji

Jízda v různých sazbách

- jízda v rozdílných sazbách z místa A do místa B bez návratu

Jízda v různých sazbách

- jízda v rozdílných sazbách z místa A do místa B a zpět

Jízda na zavolání (dispečink)

- jízda na zavolání klienta nebo dispečinku, vyzvednutí klienta v jiném místě než se nacházíme